3061
Pikë totale
43%
Ndeshje te fituara
#697
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
China Club
Lojtarë: 1-5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
China Club
5
Abhi Raj
0
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 1200 - 1800 14 ditë/lëvizje
The Philosophers 2
Abhi Raj 0
Lojtarë: 5 Rangu: 800 - 3000 10 ditë/lëvizje
Abhi Raj 6.5
✮ Club Catur Indonesia ✮ 3.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 1900 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 2
Abhi Raj 0
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1400 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 0
Abhi Raj 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 2
Abhi Raj 0
Lojtarë: 1 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 2
Abhi Raj 0
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1400 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 1
Abhi Raj 3
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1400 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 1
Abhi Raj 1
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1400 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS 2
Abhi Raj 0
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Abhi Raj 4.5
A Great Transition 9.5