Ndeshje

460
Pikë totale
64%
Ndeshje te fituara
#2028
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 3 Rangu: 500 - 1500 3 ditë/lëvizje 66.67% e përfunduar
3
1
Lojtarë: 3 Rangu: 500 - 1500 3 ditë/lëvizje 66.67% e përfunduar
3
1
Lojtarë: 6 Rangu: 500 - 1500 3 ditë/lëvizje 66.67% e përfunduar
2
6
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 2 Rangu: 100 - 1499 2 ditë/lëvizje
2.5
1.5
Lojtarë: 4 Rangu: 100 - 1499 2 ditë/lëvizje
6
2
Lojtarë: 4 Rangu: 100 - 1300 1 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 5 Rangu: 100 - 1560 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 4 Rangu: 100 - 1300 3 ditë/lëvizje
6
2
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 14 ditë/lëvizje
4.5
1.5
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
5.5
18.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
12.5
Lojtarë: 6 Rangu: 120 - 1200 3 ditë/lëvizje
8.5
3.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
11.5