Lojtarë: 16 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
12
20
Lojtarë: 4 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
3
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
24.5
3.5
Lojtarë: 17 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
21
13
Lojtarë: 7 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
5
9
Lojtarë: 13 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
9.5
16.5
Lojtarë: 23 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
34.5
11.5
Lojtarë: 30 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
32
28
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
25
Lojtarë: 28 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
36.5
19.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 30 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
27
33
Lojtarë: 5 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 18 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
14
22
Lojtarë: 2 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
3
1
34.5
13.5
Lojtarë: 9 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
7
11
Lojtarë: 10 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
13.5
6.5
Lojtarë: 20 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
21
19
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
10
Lojtarë: 21 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
29
13
Lojtarë: 10 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
14.5
5.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
2
6