123628
Pikë totale
50%
Ndeshje te fituara
#24
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 25-50 Rangu: > 1300 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
61
30
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 21 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
27.5
14.5
Lojtarë: 8 Rangu: 1000 - 1600 3 ditë/lëvizje
9
7
Lojtarë: 7 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
8
6
Lojtarë: 7 Rangu: 1000 - 1500 3 ditë/lëvizje
4
10
Lojtarë: 11 Rangu: 1000 - 1600 3 ditë/lëvizje
9
13
Lojtarë: 15 Rangu: 1000 - 1800 3 ditë/lëvizje
12
18
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 7 Rangu: 1300 - 1700 3 ditë/lëvizje
4.5
9.5
Lojtarë: 5 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
5.5
4.5
Lojtarë: 50 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
33.5
66.5