Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 2 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 3 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
1
5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
7
Lojtarë: 4 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2.5
1.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
0
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0.5
3.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1000 - 2000 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 4 Rangu: 1000 - 2000 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 2 Rangu: 200 - 1700 7 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1000 - 1800 3 ditë/lëvizje
2
0