567
Pikë totale
21%
Ndeshje te fituara
#1730
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
17
0
Lojtarë: 1-10 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 3 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 10 Rangu: < 1699 3 ditë/lëvizje
10.5
9.5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
13
5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
16.5
Lojtarë: 6 Rangu: 1300 - 1600 3 ditë/lëvizje
7
5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8
8
Lojtarë: 5 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
8
2
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14.5
1.5