Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 3 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 10 Rangu: < 1699 3 ditë/lëvizje
10.5
9.5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
13
5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
16.5
Lojtarë: 6 Rangu: 1300 - 1600 3 ditë/lëvizje
7
5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8
8
Lojtarë: 5 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
8
2
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14.5
1.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
13.5
18.5
Lojtarë: 11 Rangu: < 2099 3 ditë/lëvizje
12.5
9.5
Lojtarë: 7 Rangu: 600 - 2400 3 ditë/lëvizje
7
7
Lojtarë: 21 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
15.5
26.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
17
13
Lojtarë: 3 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 3 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
19
11
Lojtarë: 3 Rangu: 1200 - 1400 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
13
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
10
4
Lojtarë: 6 Rangu: 1200 - 2000 3 ditë/lëvizje
5.5
6.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1400 3 ditë/lëvizje
2
0