Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
12.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11.5
8.5
Lojtarë: 2 Rangu: 1 - 1600 1 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
3
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
4.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 3 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
4.5
1.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
9
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
10
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
3.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4.5
5.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
10
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3.5
10.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
2.5
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
4.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0.5
9.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4.5
3.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
4.5
Lojtarë: 6 Rangu: < 1716 14 ditë/lëvizje
8.5
3.5