1000
Pikë totale
43%
Ndeshje te fituara
#1242
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1
Chess School 1
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1.5
Chess School 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1
Chess School 1
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 2
Chess School 0
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1.5
Chess School 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1411 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 0.5
Team Utopia 1.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1.5
A.R.C. 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1420 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1.5
A.R.C. 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1450 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 1.5
Chess School 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 200 - 1400 3 ditë/lëvizje
Calacday Clan Chessers 0
Chess Champ 2