549
Pikë totale
71%
Ndeshje te fituara
#1715
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
11
13
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
12
8
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
6.5
Lojtarë: 27 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
37
17
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
7
Lojtarë: 5 Rangu: 1475 - 1660 3 ditë/lëvizje
3.5
6.5
Lojtarë: 8 Rangu: 1450 - 1700 5 ditë/lëvizje
9.5
6.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1700 5 ditë/lëvizje
5
9
Lojtarë: 6 Rangu: 1700 - 2050 5 ditë/lëvizje
9
3
Lojtarë: 14 Rangu: < 2100 5 ditë/lëvizje
15.5
12.5