Ndeshje

235397
Pikë totale
41%
Ndeshje te fituara
#10
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 11-12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: 9 maj 2021, 12:00 e paradites
25
28
Lojtarë: 30+ Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje Nis: 16 maj 2021, 12:00 e paradites
41
29
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 43 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.84% e përfunduar
64
21
Lojtarë: 37 Rangu: 500 - 1900 3 ditë/lëvizje 98.65% e përfunduar
25.5
47.5
Lojtarë: 33 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.48% e përfunduar
35
30
Lojtarë: 29 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.28% e përfunduar
44
13
Lojtarë: 21 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.62% e përfunduar
16.5
24.5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 14 ditë/lëvizje 97.37% e përfunduar
17.5
19.5
Lojtarë: 35 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.14% e përfunduar
43
25
Lojtarë: 8 Rangu: 20 - 2020 14 ditë/lëvizje 93.75% e përfunduar
4.5
10.5
Lojtarë: 8 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje 93.75% e përfunduar
13
2
Lojtarë: 25 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje 92% e përfunduar
25
21
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 15 Rangu: < 1700 5 ditë/lëvizje
6.5
23.5
Lojtarë: 6 Rangu: 1200 - 1400 3 ditë/lëvizje
6
6
Lojtarë: 21 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
24
18
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9.5
14.5
Lojtarë: 30 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
39
21
Lojtarë: 5 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 50 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
73.5
26.5
Lojtarë: 27 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
37
17
Lojtarë: 3 Rangu: 652 - 1652 14 ditë/lëvizje
2
4
13
3