Ndeshje

630
Pikë totale
100%
Ndeshje te fituara
#1959
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
349
4
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
211
0
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 134 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.25% e përfunduar
97
169
Lojtarë: 4 Rangu: 100 - 10000 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
0
7
Lojtarë: 61 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 86.89% e përfunduar
54.5
50.5
Lojtarë: 34 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 75% e përfunduar
10.5
40.5
Lojtarë: 37 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 13.51% e përfunduar
0
10
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 30 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
51.5
8.5
Lojtarë: 96 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
117
75