3050
Pikë totale
92%
Ndeshje te fituara
#756
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 50-100 Rangu: < 2900 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
265
43
Lojtarë: 150+ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
206
167
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
1
174
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 190 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95.53% e përfunduar
175.5
187.5
Lojtarë: 60 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
28
86
Lojtarë: 275 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 73.09% e përfunduar
211
190
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 10 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
9
11
Lojtarë: 5 Rangu: 1700 - 1850 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 176 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
193
159
Lojtarë: 101 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
88.5
113.5
Lojtarë: 100 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
57.5
142.5
Lojtarë: 207 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
231
183
Lojtarë: 7 Rangu: < 1799 3 ditë/lëvizje
0
14
Lojtarë: 6 Rangu: < 1250 3 ditë/lëvizje
11
1
Lojtarë: 18 Rangu: < 1750 3 ditë/lëvizje
24.5
11.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
13.5
18.5