80
Pikë totale
75%
Ndeshje te fituara
#0
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 4 Rangu: 1201 - 1400 2 ditë/lëvizje
Chess.comedy
3
Chess.comTV
5
Lojtarë: 5 Rangu: 1601 - 1800 2 ditë/lëvizje
Chess.comTV
5.5
The Great British Empire.
4.5
Lojtarë: 7 Rangu: 1401 - 1600 2 ditë/lëvizje
Chess.comTV
7.5
The Great British Empire.
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: 1201 - 1400 2 ditë/lëvizje
Chess.comTV
2.5
The Great British Empire.
5.5