666832
Pikë totale
47%
Ndeshje te fituara
#2
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Chess Unlimited
Lojtarë: 1-2 Rangu: 1100 - 1300 3 ditë/lëvizje Nis: 22 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
2
Chess Unlimited
0
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1300 - 1450 3 ditë/lëvizje Nis: 26 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess Champ
0
Chess School
1
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1450 - 1600 3 ditë/lëvizje Nis: 27 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
4
Chess Champ
0
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1350 - 1500 3 ditë/lëvizje Nis: 28 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess Champ
0
Chess School
3
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1350 - 1500 3 ditë/lëvizje Nis: 28 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess Champ
0
Chess School
3
Chess Champ
Lojtarë: 1-2 Rangu: 1100 - 1300 3 ditë/lëvizje Nis: 29 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
3
Chess Champ
0
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1200 - 1350 3 ditë/lëvizje Nis: 30 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
2
Chess Champ
0
Chess Unlimited
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1350 - 1600 3 ditë/lëvizje Nis: 30 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
9
Chess Unlimited
0
Chess Champ
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1350 - 1500 3 ditë/lëvizje Nis: 30 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
4
Chess Champ
0
Chess Unlimited
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1450 - 1600 3 ditë/lëvizje Nis: 30 korr 2019, 12:00 e paradites
Chess School
1
Chess Unlimited
0
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 1 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje 100% kompletuar
Chess School
0
Team India
2
Lojtarë: 117 Rangu: < 1450 3 ditë/lëvizje 98.72% kompletuar
The Bear Cubs
115
Chess School
116
Lojtarë: 56 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 98.21% kompletuar
Inmortal Chess
49
Chess School
61
Lojtarë: 21 Rangu: < 1499 1 ditë/lëvizje 97.62% kompletuar
1 day per move club
17.5
Chess School
23.5
Lojtarë: 20 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje 97.5% kompletuar
Chess School
22
Powerful minds
17
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.5% kompletuar
Team Venezuela
18.5
Chess School
20.5
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.37% kompletuar
The Great Outdoors Chess
18.5
Chess School
18.5
Lojtarë: 18 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.22% kompletuar
Ambassadors of Chess
13.5
Chess School
21.5
Lojtarë: 17 Rangu: < 1850 3 ditë/lëvizje 97.06% kompletuar
Chess School
22.5
We Chat Global
10.5
Lojtarë: 116 Rangu: < 1450 3 ditë/lëvizje 96.98% kompletuar
The Bear Cubs
129
Chess School
96
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 1111 - 1333 1 ditë/lëvizje
1 day per move club
0
Chess School
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
Chess School
2
Chess Unlimited
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1100 - 1300 3 ditë/lëvizje
Chess Champ
0
Chess School
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1400 - 1575 3 ditë/lëvizje
The Farm
0
Chess School
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1100 3 ditë/lëvizje
Chess School
0.5
Chess Unlimited
1.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1100 - 1300 3 ditë/lëvizje
Chess School
0
Chess Unlimited
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1100 3 ditë/lëvizje
Chess School
0
Chess Unlimited
2
Lojtarë: 3 Rangu: 444 - 1444 2 ditë/lëvizje
The Cobra Club
4
Chess School
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1100 3 ditë/lëvizje
Chess Unlimited
1.5
Chess School
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1100 3 ditë/lëvizje
Chess Unlimited
2
Chess School
0