Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 23 Rangu: < 999 3 ditë/lëvizje
31.5
14.5
Lojtarë: 37 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
46
28
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
6
Lojtarë: 66 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
57
75
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
2
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 2 Rangu: 1606 - 1986 10 ditë/lëvizje
2.5
1.5
Lojtarë: 2 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 56 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
60
52
Lojtarë: 3 Rangu: 100 - 1000 1 ditë/lëvizje
2.5
3.5
4
16
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
2
Lojtarë: 23 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
19
27
Lojtarë: 7 Rangu: < 1850 3 ditë/lëvizje
10
4
Lojtarë: 1 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 2 Rangu: 1212 - 1661 5 ditë/lëvizje
1
3
Lojtarë: 26 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
21.5
30.5
Lojtarë: 2 Rangu: 63 - 1636 2 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 2 Rangu: 1001 - 1200 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 219 - 1219 1 ditë/lëvizje
1
0
Lojtarë: 2 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 102 Rangu: < 1450 3 ditë/lëvizje
116
86
Administratorët