Lojra në vazhdim

Lojtarë: 61 Rangu: < 2300 3 ditë/lëvizje 99.18% e përfunduar
75.5
45.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 96.67% e përfunduar
14
15
Lojtarë: 41 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 96.34% e përfunduar
43.5
35.5
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
6
17
Lojtarë: 12 Rangu: > 1 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
12
11
Lojtarë: 168 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.54% e përfunduar
218
103
Lojtarë: 75 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.33% e përfunduar
69.5
73.5
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
21.5
16.5
Lojtarë: 70 Rangu: 100 - 2500 3 ditë/lëvizje 90% e përfunduar
61.5
64.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
10.5
3.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
11.5
2.5
Lojtarë: 23 Rangu: < 1650 3 ditë/lëvizje 84.78% e përfunduar
21.5
17.5
Administratorët