Lojtarë: 1 Rangu: < 1250 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 2 Rangu: < 1399 3 ditë/lëvizje
1
3