Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 5 Rangu: Hape 7 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
5.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
13
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
4
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11.5
8.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 7 ditë/lëvizje
2
6
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
14