17150
Pikë totale
71%
Ndeshje te fituara
#243
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 15 nën 2020, 12:00 e paradites
7
50
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 15 nën 2020, 12:00 e paradites
15
44
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 7 nën 2020, 12:00 e paradites
45
11
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 6 nën 2020, 12:00 e paradites
50
25
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 6 nën 2020, 12:00 e paradites
39
27
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 5 nën 2020, 12:00 e paradites
50
47
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 7 nën 2020, 12:00 e paradites
52
37
Lojtarë: ∞ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 5 nën 2020, 12:00 e paradites
30
17
Lojtarë: 10+ Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: 7 nën 2020, 12:00 e paradites
17
24
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 119 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.58% e përfunduar
149.5
87.5
Lojtarë: 193 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.48% e përfunduar
243.5
140.5
Lojtarë: 63 Rangu: 500 - 1801 3 ditë/lëvizje 99.21% e përfunduar
71.5
53.5
Lojtarë: 61 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.18% e përfunduar
33.5
87.5
Lojtarë: 118 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.15% e përfunduar
119.5
114.5
Lojtarë: 59 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.15% e përfunduar
65
52
Lojtarë: 58 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.14% e përfunduar
52
63
Lojtarë: 173 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.13% e përfunduar
203.5
139.5
Lojtarë: 144 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 98.96% e përfunduar
177.5
107.5
Lojtarë: 139 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 98.92% e përfunduar
172
103
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 29 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
37.5
20.5
Lojtarë: 28 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
35
21
Lojtarë: 10 Rangu: 500 - 1901 3 ditë/lëvizje
15.5
4.5
Lojtarë: 48 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
52.5
43.5
Lojtarë: 8 Rangu: 500 - 1401 3 ditë/lëvizje
5
11
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
11.5
16.5
Lojtarë: 102 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
116.5
87.5
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3.5
8.5
Lojtarë: 9 Rangu: 500 - 1801 3 ditë/lëvizje
9
9
Lojtarë: 10 Rangu: 800 - 2200 3 ditë/lëvizje
6
14