4
Pikë totale
0%
Ndeshje te fituara
#6497
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 600 - 1500 3 ditë/lëvizje
eric 1
Judit Polgar 1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1600 2 ditë/lëvizje
Star Wars Galaxy 1
eric 1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
FREE  IRAN 2
eric 0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Rag-Tag North 2
eric 0
Lojtarë: 1 Rangu: 600 - 1456 1 ditë/lëvizje
eric 0
Chessy Messy 2