Ndeshje

162244
Pikë totale
67%
Ndeshje te fituara
#17
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
4
4
Lojtarë: 5+ Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
11
10
Lojtarë: 1-15 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
20
21
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
2
11
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
5
10
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
9
9
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 7 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
8
6
Lojtarë: 1-4 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje Nis: 7 maj 2021, 2:00 e pasdites
4
4
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 19 Rangu: < 2400 3 ditë/lëvizje 97.37% e përfunduar
28
9
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
12
7
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
8.5
10.5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 94.74% e përfunduar
23
13
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje 93.33% e përfunduar
10.5
17.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 85.71% e përfunduar
2
10
Lojtarë: 19 Rangu: > 1200 3 ditë/lëvizje 84.21% e përfunduar
23
9
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 79.17% e përfunduar
0.5
18.5
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 75% e përfunduar
7
11
Lojtarë: 4 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 62.5% e përfunduar
4.5
0.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
3.5
16.5
Lojtarë: 5 Rangu: 400 - 2200 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 2 Rangu: < 1900 14 ditë/lëvizje
1.5
2.5
Lojtarë: 18 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18.5
17.5
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16.5
11.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
4
0
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
0.5
Lojtarë: 2 Rangu: > 1400 3 ditë/lëvizje
1
3
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
4.5
11.5