7805
Pikë totale
35%
Ndeshje te fituara
#440
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 5 Rangu: < 1750 7 ditë/lëvizje 90% e përfunduar
5
4
Lojtarë: 4 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje 62.5% e përfunduar
5
0
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: 500 - 1900 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
10.5
7.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18
2
Lojtarë: 15 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
12.5
17.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
5
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 9 Rangu: < 1799 3 ditë/lëvizje
10.5
7.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 1900 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
0