398
Pikë totale
21%
Ndeshje te fituara
#1813
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
International Chess Masters 7
Gameknot Refugees 3
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Eowyn's Guard 14
Gameknot Refugees 6
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Eowyn's Guard 12.5
Gameknot Refugees 7.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
Team Pakistan 1
Gameknot Refugees 9
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 10 ditë/lëvizje
The Experts 7
Gameknot Refugees 3
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
The Experts 5.5
Gameknot Refugees 2.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Kairav's Chess Masters 6
Gameknot Refugees 4
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
The Experts 3
Gameknot Refugees 3
Lojtarë: 3 Rangu: 500 - 1400 5 ditë/lëvizje
Gameknot Refugees 2
Arab chess players 4
Lojtarë: 3 Rangu: 1600 - 2200 5 ditë/lëvizje
Gameknot Refugees 3
Equipe Francophone 3