Ndeshje

64
Pikë totale
25%
Ndeshje te fituara
#4460
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 1-10 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
5
4
Lojtarë: 1-10 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
11
3
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
0
6
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
0
9
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
9.5
13.5