Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
2.5
6
4
Lojtarë: 3 Rangu: 100 - 10000 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
2
2
2
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 5 Rangu: < 1600 2 ditë/lëvizje
9
1
Lojtarë: 5 Rangu: < 1500 1 ditë/lëvizje
6.5
3.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
1
1
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1250 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 5 Rangu: < 1500 1 ditë/lëvizje
8
2