16
Pikë totale
17%
Ndeshje te fituara
#4949
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
guignol thematic 1
Thematic Matches and Tournaments Club 1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 2
guignol thematic 0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 1
guignol thematic 1
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 2
guignol thematic 0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 0
guignol thematic 2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 2
guignol thematic 0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 1.5
guignol thematic 0.5
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 2
guignol thematic 0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 2
guignol thematic 0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Critical Movers 0
guignol thematic 2