Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 1 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
36.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 3 Rangu: 1200 - 1800 3 ditë/lëvizje
1
5
Lojtarë: 6 Rangu: < 2200 3 ditë/lëvizje
8.5
3.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
6.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
5.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
7.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
10
Lojtarë: 10 Rangu: 1200 - 2100 3 ditë/lëvizje
8
12
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11
3
Lojtarë: 5 Rangu: 1200 - 2800 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 7 ditë/lëvizje
5.5
6.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
7
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
8
4
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 5 Rangu: 1200 - 2100 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
7.5
Lojtarë: 5 Rangu: 1200 - 2000 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
11
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
7
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
5