308
Pikë totale
60%
Ndeshje te fituara
#2034
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
House Of Royals Chess Club
9.5
Chess Champ
30.5
Lojtarë: 12 Rangu: 1200 - 1500 3 ditë/lëvizje
House Of Royals Chess Club
18
Chess Unlimited
6
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
House Of Royals Chess Club
19.5
Chess School
14.5
Lojtarë: 3 Rangu: 1350 - 1500 3 ditë/lëvizje
Chess Champ
2.5
House Of Royals Chess Club
3.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1499 3 ditë/lëvizje
Chess School
4
House Of Royals Chess Club
4
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Utopia
7.5
House Of Royals Chess Club
16.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
Chess School
0
House Of Royals Chess Club
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
House Of Royals Chess Club
13
King of Kings
17
Lojtarë: 3 Rangu: 1300 - 1600 3 ditë/lëvizje
La Belle France
4
House Of Royals Chess Club
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
House Of Royals Chess Club
16
We love Natalia Pogonina!
14