Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 2 Rangu: 1700 - 1900 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina
1
Indian Marauders and Friends
3
Lojtarë: 2 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina
3
Indian Marauders and Friends
1
Lojtarë: 3 Rangu: 800 - 1300 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina
4
Indian Marauders and Friends
2
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina
4
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1282 3 ditë/lëvizje
Chess Idiot and His Friends
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 2 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina
4
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 20 Rangu: 900 - 2100 3 ditë/lëvizje
Pinoy Chess Philippines
23
Indian Marauders and Friends
17
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
Voorhees Middle School
2
Indian Marauders and Friends
14
Lojtarë: 11 Rangu: < 1825 3 ditë/lëvizje
La Belle France
13.5
Indian Marauders and Friends
8.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
China Club
4.5
Indian Marauders and Friends
5.5
Lojtarë: 8 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
Team Africa
11
Indian Marauders and Friends
5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
KNIGHTS of the REALM
4.5
Indian Marauders and Friends
5.5
Lojtarë: 3 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
Chess Unlimited
5
Indian Marauders and Friends
1
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
China Club
6
Indian Marauders and Friends
4
Lojtarë: 5 Rangu: 1500 - 2075 5 ditë/lëvizje
Order of the Dark Tower
5.5
Indian Marauders and Friends
4.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 4 Rangu: < 1450 3 ditë/lëvizje
Historical Association
4
Indian Marauders and Friends
4
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Chess Lovers
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Indian Marauders and Friends
0
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
BULGARIA
23
Indian Marauders and Friends
11