Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 3 Rangu: 1300 - 1750 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
5
1
3
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1750 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
11
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12
12
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
11.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
3.5
12.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1750 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
26
26
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
7
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
22
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
2.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11.5
6.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
5.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
9
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10
2
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
1.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10
6
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18
8
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16.5
7.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
17
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
8