Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
6
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
2.5
1.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1360 1 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1360 1 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1360 1 ditë/lëvizje
0.5
1.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1360 1 ditë/lëvizje
2
0