Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
0
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
2
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
0
Geto-Daci
2
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
0
Exclusive
2
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
0
The GREEN Arrow
2
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
0
Philippine Critical Movers
2
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
1
Fremd Chess
1
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
2
RED STONES
0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
2
Team Utopia
0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
1.5
Chess School
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
2
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
LA MIA VITA
2
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
0