Ndeshje

213
Pikë totale
32%
Ndeshje te fituara
#2917
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 80% e përfunduar
2.5
5.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 70% e përfunduar
6
8
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 60% e përfunduar
1
5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
2
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
7
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10
2
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
1.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 5 Rangu: 100 - 2500 3 ditë/lëvizje
5.5
4.5