17005
Pikë totale
71%
Ndeshje te fituara
#251
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur
2
2
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur
6
10
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur
3
15
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur
4
0
Lojtarë: 23 Rangu: I hapur
32
14
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur
8
18
Lojtarë: 18 Rangu: I hapur
15
21
Lojtarë: 22 Rangu: I hapur
32
12
Lojtarë: 29 Rangu: I hapur
19
39
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur
22.5
5.5