Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 19 Rangu: Hape
17.5
20.5
17.5
10.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape
7.5
4.5
9.5
18.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape
4
0
Lojtarë: 6 Rangu: Hape
8
4
11.5
36.5
Lojtarë: 30 Rangu: Hape
25
35
Lojtarë: 12 Rangu: Hape
17
7
Lojtarë: 24 Rangu: Hape
17.5
30.5
Lojtarë: 21 Rangu: Hape
4.5
37.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape
9
1
Lojtarë: 8 Rangu: Hape
9.5
6.5