Ndeshje

5916
Pikë totale
41%
Ndeshje te fituara
#531
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: 8 maj 2021, 8:00 e paradites
2
18
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 21 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 88.1% e përfunduar
12.5
24.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
12.5
1.5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 86.84% e përfunduar
16
17
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 82.35% e përfunduar
11
17
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 80% e përfunduar
19
5
Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 69.23% e përfunduar
21.5
14.5
Lojtarë: 24 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 60.42% e përfunduar
12
17
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 60% e përfunduar
5
19
Lojtarë: 23 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 36.96% e përfunduar
4
13
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 36.84% e përfunduar
5.5
8.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20
32
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
24
20
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
3.5
12.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
17.5
12.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12.5
3.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18
14
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
12
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13.5
12.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
15
Lojtarë: 12 Rangu: 500 - 1801 3 ditë/lëvizje
8.5
15.5