Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20
32
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
24
20
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
3.5
12.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
17.5
12.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12.5
3.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18
14
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
12
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13.5
12.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
15
Lojtarë: 12 Rangu: 500 - 1801 3 ditë/lëvizje
8.5
15.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12
8
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
22
8
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
22.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
19
11
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
22.5
7.5
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
23
21
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
22.5
17.5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
21
17
Lojtarë: 18 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
23.5
12.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
11.5
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
29
5
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12.5
13.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
15.5
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
23
21
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
8