Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Jim Fad
0
MOONLIGHT LOVER
14
Lojtarë: 11 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
10
Just Classic Rock
12
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 5 ditë/lëvizje
Non-moderators club
1
MOONLIGHT LOVER
3
Lojtarë: 1 Rangu: 600 - 2000 3 ditë/lëvizje
Moonlighters
2
MOONLIGHT LOVER
0
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
11.5
Not-So Pro Blitz Chess League
12.5
Lojtarë: 13 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
Asger's Children Of The Revolution
12
MOONLIGHT LOVER
14
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
11.5
Ukraine loves chess
12.5
Lojtarë: 10 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
NO PASARAN
13
MOONLIGHT LOVER
7
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
5.5
The Serai
10.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Powder Monkeys
7
MOONLIGHT LOVER
23
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
15.5
Beach Garden Chess club
8.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Hattrick România
3
MOONLIGHT LOVER
3
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
13
Anime Chess League
3
Lojtarë: 1 Rangu: 0 - 1650 3 ditë/lëvizje
MOONLIGHT LOVER
0
Ultra Bullet Teams League
2
Lojtarë: 2 Rangu: 0 - 2000 2 ditë/lëvizje
Club DineshKumarJ
1
MOONLIGHT LOVER
3