60
Pikë totale
20%
Ndeshje te fituara
#3567
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 8 Rangu: < 1800 10 ditë/lëvizje
Tortoise Chess Club
10.5
Myanmar Chess Club
5.5
Lojtarë: 7 Rangu: 1300 - 2000 1 ditë/lëvizje
Myanmar Chess Club
3.5
Chess School
10.5
Lojtarë: 23 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Myanmar Chess Club
22.5
Team India
23.5
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Myanmar Chess Club
5
Israel Chess Players
23
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Myanmar Chess Club
13.5
Team Utopia
10.5