Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 53 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
34.5
Team Sweden
71.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
8
THE ALBANIANS
22
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
31
The Teimour Radjabov Group
9
Lojtarë: 31 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Netherlands
23.5
Nicaragua
38.5
Lojtarë: 50 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Norway
48
Nicaragua
52
Lojtarë: 40 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Canadian Team
34
Nicaragua
46
Lojtarë: 18 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
22
Team Israel
14
Lojtarë: 33 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
31
Team Philippines United
35
Lojtarë: 29 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
41.5
Russia Loves Chess
16.5
Lojtarë: 34 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Argentina B
21.5
Nicaragua
46.5
Lojtarë: 14 Rangu: < 2200 5 ditë/lëvizje
Anime and Manga Chess Club
6.5
Nicaragua
21.5
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
14
CUBA
10
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Uzbekistan
25.5
Nicaragua
12.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 10 ditë/lëvizje
Team of Slovak players playing long term matches and vote chess
23
Nicaragua
9
Lojtarë: 32 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SQUARES
27
Nicaragua
37
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
28.5
Team Argentina B
21.5
Lojtarë: 22 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
30.5
Uruguay
13.5
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
29.5
Team Venezuela
8.5
Lojtarë: 24 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
27.5
Team Belgium
20.5
Lojtarë: 28 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
36
Black Stone
20
Lojtarë: 18 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Somerset Wyvern
11.5
Nicaragua
24.5
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
22.5
PURPLE HAZE
17.5
Lojtarë: 22 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
21.5
Team Sweden
22.5
Lojtarë: 27 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nicaragua
26.5
World of Friends
27.5
Lojtarë: 5 Rangu: < 1300 5 ditë/lëvizje
Transport Logistic Wanderers
5
Nicaragua
5