254
Pikë totale
32%
Ndeshje te fituara
#2262
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 1-20 Rangu: 1000 - 2100 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 5 ditë/lëvizje
1.5
8.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 5 ditë/lëvizje
2
8
Lojtarë: 7 Rangu: 700 - 2900 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 7 Rangu: 1100 - 2000 3 ditë/lëvizje
7
7
Lojtarë: 5 Rangu: 1000 - 2000 3 ditë/lëvizje
10
0
Lojtarë: 7 Rangu: 1200 - 1950 3 ditë/lëvizje
6
8
Lojtarë: 4 Rangu: 1200 - 2000 3 ditë/lëvizje
6
2
Lojtarë: 10 Rangu: 1200 - 2200 3 ditë/lëvizje
6
14
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14.5
1.5