7051
Pikë totale
46%
Ndeshje te fituara
#450
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 2 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
3
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
2
2