Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 2 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
3
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 5 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
10
2
Lojtarë: 3 Rangu: 1500 - 1800 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 3 Rangu: 1500 - 1800 3 ditë/lëvizje
1.5
4.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 4 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
8
0
Lojtarë: 5 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 3 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 4 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
0
6
Lojtarë: 3 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
3.5
2.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3.5
2.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
2
0