Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 1200 - 2500 1 ditë/lëvizje
The Prisoner
2
PINOY CHESSCLUB ONLINE
0
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
World Peace Chess Club
2
PINOY CHESSCLUB ONLINE
6
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
3
Say No to Racism
11
Lojtarë: 6 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
4
Total Random Team
8
Lojtarë: 8 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
9.5
The International Chess Club
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
7.5
The International Chess Club
0.5
Lojtarë: 5 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
5.5
Total Random Team
4.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
3
CHESS KINGDOM
3
Lojtarë: 3 Rangu: 1000 - 2400 3 ditë/lëvizje
CHESS KINGDOM
4
PINOY CHESSCLUB ONLINE
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
1
Chess Dojo
9
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
0
Chess Champ
4
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
1
Judit Polgar
13
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
3
Team Antarctica
3
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
0
Chess School
2
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
ASIA
1
PINOY CHESSCLUB ONLINE
5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 1 ditë/lëvizje
Fast Thinkers Group
4
PINOY CHESSCLUB ONLINE
4
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 1 ditë/lëvizje
Fast Thinkers Group
7
PINOY CHESSCLUB ONLINE
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
2.5
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
3.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
FREE  IRAN
4
PINOY CHESSCLUB ONLINE
2
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE
4
THE ALBANIANS
12