Ndeshje

379
Pikë totale
38%
Ndeshje te fituara
#2350
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 77.78% e përfunduar
6.5
7.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 70% e përfunduar
4.5
2.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 40% e përfunduar
1
3
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
5.5
Lojtarë: 10 Rangu: 1000 - 2500 3 ditë/lëvizje
1.5
18.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
6.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10
8
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
7.5
Lojtarë: 5 Rangu: 0 - 1800 2 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
23
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
19
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
9.5
Lojtarë: 2 Rangu: 2050 - 2250 3 ditë/lëvizje
2
2