Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11
5
2
8
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
5.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2.5
7.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
14.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3.5
4.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2.5
5.5
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3.5
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: 1200 - 2200 3 ditë/lëvizje
4.5
3.5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
0.5
11.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
5.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1.5
8.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
8.5
7.5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
7
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
8
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
2
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
5