Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Dolly's Superstars
3
San Miguel Knights
3
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Geto-Daci
5.5
San Miguel Knights
6.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team 8
3.5
San Miguel Knights
2.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1500 - 1600 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
0
San Miguel Knights
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1500 - 1600 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
3
San Miguel Knights
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1.5
San Miguel Knights
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 1900 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 1900 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1.5
San Miguel Knights
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 2 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
3
San Miguel Knights
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
My Army
6
San Miguel Knights
4
Lojtarë: 1 Rangu: 1600 - 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
0
San Miguel Knights
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 1900 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
San Miguel Knights
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
1
San Miguel Knights
1