1825
Pikë totale
36%
Ndeshje te fituara
#981
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 25 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 94% e përfunduar
20
27
Lojtarë: 16 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 93.75% e përfunduar
17
13
Lojtarë: 26 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 88.46% e përfunduar
27
19
Lojtarë: 15 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 80% e përfunduar
13
11
Lojtarë: 32 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 73.44% e përfunduar
39
8
Lojtarë: 4 Rangu: 168 - 1688 14 ditë/lëvizje 62.5% e përfunduar
4
1
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 29 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
29
29
Lojtarë: 24 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
21.5
26.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3.5
6.5
9
13
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
22.5
15.5
Lojtarë: 17 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
29
5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
31.5
0.5
Lojtarë: 4 Rangu: 100 - 3779 7 ditë/lëvizje
0
8