16105
Pikë totale
62%
Ndeshje te fituara
#239
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
33.5
Team Greece
16.5
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
13
Team Macedonia
21
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
chesslouie2012 and friends
1
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
3
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Bulgaria
33.5
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
16.5
Lojtarë: 30 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
35.5
TURK CHESS PLAYERS
24.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
14.5
*^PASSED PAWN KILLERS^*
15.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
24
Chess Association
6
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
12
A Passion For Chess ...
8
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
IRAN LIVE CHESS
19
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
21
Lojtarë: 41 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
49.5
Order of the Jedi
34.5